Archive for the ‘ Mars ’ Category

MARS IPNU

Wahai Pelajar Indonesia
Siapkanlah barisanmu
Bertekad bulat bersatu
Dibawah kibaran panji IPNU

Wahai Pelajar Islam yang setia
Kembangkanlah agamamu
Dalam negara indonesia
Tanah air yang kucinta

Dengan berpedoman kita belajar
Berjuang serta bertaqwa
Kita bina watak nusa dan bangsa
Tuk kejayaan masa depan

Bersatu wahai putra islam jaya
Kembangkanlah kwajiban yang mulia

Ayo maju… pantang mundur
Dengan rahmat tuhan kita perjuangkan
Ayo maju… pantang mundur
Pasti tercapai adil makmur

***